تبلیغات
دلــخـــــون - درگیر تکرار


کار دل بغـض غم فرو بردن

هق هق اشکها تا سحر خوردن

در میان جمـع خنـدیدن

از درون آرام گِریـیدن

همدم خویـش گردیدن

دیده ها سیر باریدن

دلخون در خیال بویـیدن

در سراب چَشم او غرقیدن

چشم باز و بیدار خوابیـدن

در سکوت دلدار نالیـدن

بی هوا دور خود چرخیدن

بی هدف ، سخت رنجیدن

عطـر  او در باد لولـیدن

سـر بـه دیوارکوبیـدن

عکس ها با گریه بوسیدن

جـام زهـر را نوشیـدن

از تمـاس ها ترسیدن

درگیر تکرار گردیدن

درگیر تکرار گردیدن

درگیر تکرار گردیدن

...تاریخ : شنبه 2 فروردین 1393 | 02:38 ب.ظ | نویسنده : محـســنـــ... | نظرات

.: Blog Templates By : MihanTemp.com :.