تبلیغات
دلــخـــــون - رؤیای دلخون
                  

شبـی در خواب دیدم دلبـرم را                 همـان نازک دلِ مَـه پیکرم را

همان دلخون که عَهدش درخیالم               تَلـنگـر زد ، نبیـنم گوهـرم را

به یکبـاره فِتـاد آتش به جانـم                   بیـاشُـفتـم ندیـدم آخـرم را

به بیداری نگاهش حسـرتم بود                   که در خوابـم بدیدم یاورم را

به تُندی سوی او گشـتم شتابان                 پریشانی بِبُرد هوش از سَرم را

نگاهش ناگهان در من بیامیخت                   که آتش زد سکوتش زاریم را

بیُفتـادم به زانو ، دیـده گِریان                   ببـین این التمـاس و خواریم را

ندارم تاب غـم دیگـر ،  بِبخشـا                   بجای دِشنه گیر این ساغرم را

بِگفتـا من تو را بخـشـیدم امـا                   بیـازرد آن کلامت ، خاطـرم را

ندارم من نظـر بر چَشـم دیگر                    گذشـتم ، تا بیـابـم بـاورم را

به ناگه دل پرید از خواب و رویا                   زِ اشکـم تَر بِکَـردم بسترم را

خدایی کـُن خداوندا که شـاید                     ببـینـم بـار دیگـر دلبـرم راتاریخ : سه شنبه 12 فروردین 1393 | 11:10 ب.ظ | نویسنده : محـســنـــ... | نظرات

.: Blog Templates By : MihanTemp.com :.