تبلیغات
دلــخـــــون - پـدر بـه فربادمــ برسـ..


این دل غمـدیده دِگـر در نظرم نیست           

                                                  صبرم به سر آمد ، خبری از پدرم نیست

   

     منزلـگه مـا خانه خوبان شد و افسوس                    

                                                 جُز یاد تو حرفـی و کلامـی دِگرم نیست


جانم به فدایت ، تو که رفتی چـه کنم باز            

                                          کاش بودی و ببینی که وفا همسفرم  نیست


آخـر بِـسِـپارم به کجـا من دل خود را               

                                             بابا تو کجـایی که نوازش بـه سَرم نیست


      چندیست که آواره بگشـتم به دو عالم                    

                                                   تنها شدم و هیچ کسی دور و برم نیست  

 

      دلخـون نفـرسـتاده پیـامی و کلامـی                     

                                              با اینکه بدیدش که به دریا سفرم نیست


 کاش دِگربار به خوابم تو بیایی و بگویی                 

                                                       برخیـز که این حـال ، از آنِ پسرم نیست     

  

 آنگـه که به پُشتم  تو بیایی چو سپاهی                   
                   
                                         آن تیر بلا دست کِشَد ، چون سِـپَرم نیست


تاریخ : یکشنبه 17 فروردین 1393 | 10:12 ب.ظ | نویسنده : محـســنـــ... | نظرات

.: Blog Templates By : MihanTemp.com :.