تبلیغات
دلــخـــــون - یــار دلـخــون


آنکه رَمیـد از من و بخـتم چو سراب                جـام مِـی از بوسـه کنـد پُر زِ شراب

سـوز دارد سـاز مطـرب در خیــال               بوسه بر ساغـر زد و دل شـد خراب

عاشق دلخون شد و در خود شکست               شعلۀ عشقش به جـان کَردش کباب

چرخ گردون ، بهـر دلخون غم گشود               لیـک یـارش در خـفا شـد در رکاب

دل بـرآشُفـت و رسیـد از مُلکِ دور            تـا بَـرآرَد کــوه تـاب از آن تُـراب

رخت غم بَر بَست و اندوهش برفت                بَر گذشتَش حـُزن و فارق زان عذاب

روزگـاران با شَعـَف بودش بـه کـام                در بـر سوگند و یـارش محـو خواب

تا کـه ناگه پیشـه اش از کـف بِـداد                یـار دلخـون شد خراب و غَـرقِ آب

سیـل غـم آمـد ، ندیدش التمـاس                  دار فانـی شـد به گردن چون طناب تُراب = خاک


تاریخ : سه شنبه 2 اردیبهشت 1393 | 05:34 ب.ظ | نویسنده : محـســنـــ... | نظرات

.: Blog Templates By : MihanTemp.com :.